A- A A+

Trinaesto zasedanje Veca u znaku javnih preduzeca I planova generalne regulacije

Clanovi Gradskog veca grada Novog Pazara dali su, u okviru 13. sednice, saglasnost na nacrt odluke o izmeni Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara, kao i na nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Novog Pazara.

Pred vecnicima se našlo i više nacrta odluka o izradi Plana generalne regulacije, za razlicite delove grada Novog Pazara. Usvojena je odluka o sprovodenju konkursa za izbor direktora u javnim preduzecima, kao i odluka o nacinu i postupku izbora istih. Na dnevnom redu našao se i predlog za formiranje komisije za imenovanje rukovodilaca javih preduzeca, kao i predlozi za imenovanje clanova nadzornih odbora javnih preduzeca pojedinacno .

Glasovima clanova Gradskog veca doneta je odluka o pružanju pomoci fabrici nameštaja "Tahirovic". Podrška podrazumeva oslobadanje kompanije od dugova na ime lokalnih taksi za tekucu 2013. godinu. Grad ce takode ustupiti svu potrebnu raspoloživu mehanizaciju javnih preduzeca, za potrebe sanacije stanja na terenu. Ovakva odluka rezultat je odgovornosti gradske vasti prema više od stotinu zaposlenih u tom preduzecu, i njihovim porodicama. Na Gradskom vecu je istaknuto da je rec o kompaniji ciji su višedecenijski rezultati poslovanja poznati javnosti u regionu ali i šire, te da je kvalitet proizvoda tog preduzeca potvrden u više navrata, razlicitim priznanjima u zemlji i inostranstvu.

Zakupcima javnih površina ispred ugostiteljskih objekata u Pešackoj zoni u Novom Pazaru, bice, saglasnošcu vecnika umanjena zaduženja za mesec maj, po osnovu cinjenice da su zbog loših vremenskih prilika u proteklom mesecu, ostvarili znatno manji promet od ocekivanog.

Odlukom Gradskog veca, lokalna vlast ce pružiti simbolicnu podršku novopazarskim sportskim timovima, kako bi ucestvovali na predstojecim Meduopštinskim sportskim igrama (MOSI) u Prijepolju. Domacin MOSI igara sledece 2014. godine je upravo Novi Pazar. Gradski savet za saobracaj formirao je nekoliko radnih grupa, u cilju unapredenja opšte bezbednosti saobracaja, o cemu je tokom zasedanja pred clanovima Veca prezentovan iscrpan izveštaj.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika