A- A A+

Delegacija Britanske ambasade u poseti gradonačelniku

Ekonomska, politicka i socio - društvena situacija u gradu bila je povod dolaska predstavnika Britanske ambasade u Beogradu, u Novi Pazar. Sa gradonacelnikom , dr Mehom Mahmutovicem i njegovim najbližim saradnicima razgovarali su Piter Vilkinson, šef Odeljenja za Srbiju, pri Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, Džejms Mur -šef politickog odeljenja u Ambasadi i Jasna Hajder - politicki savetnik.

Na sastanku je razmatrana opšta situacija u gradu , posmatrano kroz prizmu stanja ekonomije, ponašanja politickih struktura i ukupne stabilnosti. Zajednicki zakljucak je da postoje dobri preduslovi za unapredenje saradnje izmedu gradskih vlasti i Britanske ambasade, a sa idejom da se iznadu mogucnosti realizacije zajednickih poteza u cilju unapredenja kvaliteta života gradana sa ovog podrucja. Ocenjeno je da politika saradnje, koja se sprovodi na lokalnom nivou zavreduje punu podršku, te da ce predstavnici Velike Britanije uciniti sve kako bi pomogli ostvarivanju niza ideja iznetih na sastanku.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika