A- A A+

Pred Gradskim većem juće niz predloga

Dvadeset prvu sednicu Gradskog veća grada Novog Pazara obeležilo je usvajanje predloga odluka koje se odnose na funkcionisanje postojećih ali i novoizgrađenih škola, odluka o definisanju područja zaštite Novopazarske Banje i druge.

Izgradnja novih osnovnih škola je pri kraju, tako da će sledeće školske godine Novi Pazar biti bogatiji za dve nove škole.

"U OŠ " Bratstvo" ,u kojoj nastavu pohađa preko 1900 učenika, od 600 do 700 učenika će pripasti OŠ " Meša Selimović", kod Petrove crkve. Škola "Ćamil Sijarić" će preuzeti oko sedam stotina učenika od škola OŠ " Rifat Burdžević-Tršo, a i jedan broj učenika OŠ"Vuk Karadžić". Na taj način stvoriće se bolji uslovi da za rad, jer su do sada učenici imali nastavu u tri smene. Usvojen je Plan o mreži osnovnih škola na teritoriji grada, gde su obuhvaćene ove dve nove škole i prethodno odluka koja je usvojena za školu Mur. Umesto dvanaest osnovih škola, mislim da ćemo u narednoj školskoj godini započeti rad sa petnaest", rekao je član Gradskog veća Rifat Ličina.

Odlukom gradskih većnika ukinuto je plaćanje članstva izabranim i imenovanim licima u Komisijama i Radnim telima koje obrazuju organi grada Novog Pazara. Usvojen je i predlog da se ubrza rad na izradi regulacionih planova grada Novog Pazara, što je prema rečima člana Gradskog veća , Milivoja Milanovića " osnov za sve buduće investicije". Namera je, kako je rekao Milanović, da se definiše vremenski rok za izradu tih planova.

Milanović je prokomentarisao navode pojednihih lokalnih medija o "enormnomo povećanju cena usluga u javnim preduzećima i ustanovama".

" Zahtevi za povećanje nekih cena usluga bili su na dnevnom redu, ali je doneta odluka da se postupi u skladu sa Zakonom, koji ne dozvoljava povećanja cena u procentu većem od stope projektovane inflacije za tekuću godinu.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika