A- A A+

Ponašanje službenika i nameštenika Novog Pazara uređeno Kodeksom

Lokalni parlament usvojio je Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Novog Pazara. Ovaj dokument ima cilj da obezbedi kvalitet i dostupnost usluga koje lokalna samouprava pruža građanima.

Kodeks uspostavlja principe koji se između ostalog odnose na zakonitost i nepristrasnost, objektivnost, zabranu diskriminacije, zabranu zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja, poštovanje drugih i učtivost kao i poštovanje rokova za donošenje odluka. Odredbe koje se odnose na poštovanje radnog vremena, standard odevanja, urednost radnih prostorija i poštovanje radnog vremena osiguravaju neophodnu profesionalnost službenika.

"Radna grupa je posebnu pažnju obratila i na savremene vidove komunikacije, pa posebni članovi ovog kodeksa uređuju pitanja elektronske komunikacije, pristupa informacijama od javnog značaja, zaštite podaka o ličnosti ali i o što efikasnijem pružanju informacija o postupku koji se vodi. Svrha donošenja ovog Kodeksa je zapravo unapređenje usluga koje se pružaju građanima kroz utvrđivanje standarda ponašanja službenika, njihovo efikasnije i odgovornije postupanje i kontinuiranu izgradnju poverenja građana u lokalnu vlast. Uvek postoji prostor za napredovanje i mi ćemo nastaviti da unapređujemo svoj rad kako bismo odgovorili na potrebe građana", rekao je načelnik Leković.

Načelnik Gradske uprave Almir Leković bio je jedan od autora modela kodeksa koji je pripremila Stalna konferencija gradova i opština. Model je usklađen sa Evropskim kodeksom dobrog administrativnog ponašanja.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Novog Pazara nalazi se na gradskom sajtu u odeljku dokumenti.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika