A- A A+

Izveštaj DRI nema elemenata krivičnog dela i zloupotrebe

Prema izveštaju Državne revizorke institucije za 2016. godinu, grad Novi Pazar je jedna od najbolje rangiranih lokalnih samouprava, uprkos tome što postoje proceduralni propusti u radu. Ovakvi propusti najčešće nastaju usled stalne izmene zakonskih propisa u oblasti finasijskog poslovanja, pa je nekada za primenu tih propisa potrebno prilagođavanje.

Uloga izveštaja, prema rečima načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Almira Lekovića je isključivo savetodavna i sve sugestije u promeni načina poslovanja na nivou lokalnih samouprava imaju formu preporuka, koje su prosledjene za svaki grad i opštinu pojedinačno. Prema rečima Lekovića, izveštaj DRI nije negativan. 

„Za nas su preporuke veoma bitne jer nam pomažu da usvojimo novine i finansijsko računovodstvenoj oblasti. U odnosu na izveštaje o radu drugih lokalnih samouprava, izuzetno sam zadovoljan“, rekao je Leković.

On je rekao da je  lokalna Uprava za naplatu javnih prihoda jedina  uprava koja je dobila pozitivno mišljenje na nivou Republike Srbije.

„U toku samog postupka revizije DRI daje mere koje treba preduzeti kako bi se poslovanje unutar jedinica lokalne samouprave svelo na okvir dobrog finansijskog posloovanja. Ovo ističem iz razloga što je čitav niz mera predočenih Novom Pazaru implenentiran upravo u toku postupka revizije i većinu preporuka smo već primenili“, rekao je načelnik GU za izvorne i poverene poslove Almir Leković, napominjući da će u tom kontekstu uskoro DRI objaviti i konačnu verziju izveštaja.

Propusti u radu lokalne samouprave uglavnom se tiču obračuna plata zaposlenih u nekim javnim preduzećima i ustanovama iz kategorije radnika sa najnižim primanjima po starom pravilniku, čime je ovog grupi zaposlenih omogućeno da primi neznatno uvećane lične dohodke. U tu grupu spaju radnici na poslovima kotlara, higijeničarki, vozača, portira i dr. Ova stavka je izmenjena u toku samog postupka revizije kao i stavka pružanja usluga bez postupka javnih nabavki, do kojih je došlo u vanrednim okolnostima, usled prolećnih poplava 2016. godine.

Sa stručnog aspekta,izveštaj Državne revizorske institucije za Novi Paza ne samo da nije konačan nego i spada u red takozvanih modifikovanih izveštaja, što je pojasnio licencirani ovlašćeni revizor Dženan Koca.

„Ovakav izveštaj znači da je grad u svojim finansijskim izveštajima istinito i objektivno prikazao poslovanje, te da  će, stručno rečeno uz korekcije određenih pozicija sa aspekta računovodstva i procedura, konačna reč Državne revizije biti pozitivan izveštaj. Sve jedinice lokalne samouprave koriguju svoj rad na osnovu preporuka revizije i to je jadan sasvim uobičajen proces“, kazao je Koca.

Po rečima licenciranog revizora, ovaj izveštaj nema elemente krivične odgovornosti i  zloupotrebe.

„Nisam čitajući izveštaj naišao na delove prevarne radnje pa je  u tom smislu reč DRI daleko od toga da je u Novom Pazaru neko trpao sebi novac  u džep, ili bilo  šta uradio zarad lične dobiti. Reč je isključivo o proceduralnim propustima u radu“, zaključio je Koca.

Rok za ispravke po preporukama Državne revizorske institucije je 90 dana. Novi Pazar je  najveći broj smernica datih u radnom izveštaju DRI, koje su kao i za druge gradove u Srbiji uobičajene, primenio tokom postupka revizije. U tom kontekstu realno je očekivati da konačanm izveštaj DRI prema lokalnoj samoupravi bude pozitivan.

 

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika