A- A A+

Uvođenjem Geografskog informacionog sistema do unapređenja pružanja usluga građanima i privredi

Održan je prvi radni sastanak na projektu "Uvođenje GIS-a za grad Novi Pazar" koji se sprovodi preko programa Evropski Progres koji finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije, i Grada Novog Pazara. Sastanku su prisustvovale sve lokalne i republičke institucije koje su uključene u razvoj i izgradnju infrastrukture grada.

Cilj projekta je da se doprinese unapređenju rada Gradske uprave i razvoja grada Novog Pazara kroz umrežavanje institucija u cilju formiranja jedinstvene baze prostornih podataka radi boljeg pružanja usluga građanima i privredi.

Tema sastanka bila je analiza postojećeg stanja kako bi se napravio presek stanja prostornih podataka u svim institucijama što je preduslov za formiranje jedinstvene baze prostornih podataka.

"Umrežavanjem institucija koje se bave infrastrukturnim razvojem grada i formiranjem jedinstvene baze prostornih podataka dobijamo pouzdan Geografski informacioni sistem, koji će nam koristiti kao alat za efikasno, ekonomično i moderno upravljanje resursima grada. Po prvi put su se oko ovog problema okupili predstavnici republičkih institucija Službe za katarstar nepokretnosti, Elektrodistribucije Novi Pazar i Telekoma, i gradskih institucija Gradske uprave, Direkcije za izgradnju i Zavoda za urbanizam. Jedan od ilustrativnih primera prednosti GIS-a odnose se na građevinsku industriju, Naime, zahvaljujući objedinjenim podacima, projektanti će vrlo lako doći do suštinski važnih podataka o podzemnim instalacijama bez problema koji bi kasnije usledili na terenu.", istakao je pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević.

Nedostatak jedinstvene i ažurne baze prostornih podataka, suvišni i neusklađeni podaci predstavljaju glavne probleme u trenutnom stanju.

Koordinator projekta Sead Mašović je predočio važnost postojanja objedinjenog GIS rešenja u cilju transparentnog i planskog upravljanja prostornih resursa grada kao i unapređenja turističkih i investicionih potencijala grada.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci za realizaciju projekta gde su svim članicama radne grupe za GIS stavljeni na raspolaganju svi resursi Gradske uprave kako bi se projekat što kvalitetnije realizovao.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops