A- A A+

Održana javna rasprava o nacrtu Strategije urbanog razvoja Novog Pazara

Tokom javne rasprave o nacrtu Strategije razvoja urbanog područja Novog Pazara nije pristigla niti jedna primedba, predlog ili sugestija stručnjaka i javnosti, rečeno je danas na predstavljanju tog dokumenta.

Ekspert i jedna od autora Strategije Ana Graovac kazala je da taj dokument “inicira transformaciju celog grada, ne samo u prostornom smislu, već i u smislu transformacije ljudi i njihovog pristupa problemu urbanog planiranja”.

“Ovo je kraj koji ima izraženu društvenu komponentu, to bi trebalo potencirati, raznolikost i saradnju. Grad bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, interesantnih ljudi dobrog duha. Naravno ima i puno problema, pre svega ekoloških, to treba prioritetno rešavati. Neka vizija strategije je ‘tromeđa bez međa’, nešto što podstiče ljude na dalju saradnju”, rekla je ona.

Strategija je obuhvatila pet oblasti – urbani identitet, zašitu životne sredine, inovativnu ekonomiju, društveno blagostanje i upravljanje, a pored preseka stanja predloženo je i tridesetak strateških projekata koje bi trebalo implementirati u narednom periodu.

Strategija se donosi na rok od 12 godina, ali su neki prioritetni ciljevi postavljeni i tako da njihova realizacija može potrajati i duže.

Konačnu verziju dokumenta usvojiće Skupština Novog Pazara na jednom od sledećih zasedanja.

 

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops