A- A A+

U okviru Javnog poziva za inovativne poslovne modele u privredi održan Info dan

U okviru Javnog poziva za inovativne poslovne modele koji je podržao  Program za razvoj UN u Novom Pazaru je održan Info dan, a prisutne je pozdravio gradonačelnik Nihat Biševac. Program koji kao fokus  tretira dekarbonizaciju, odnosno pravednu zelenu tranziciju, finansira Vlada Japana, sa idejom da podrži jačanje privrednog sektora.

„Svesani smo da se u javnom sektoru, na globalnom nivou i u unutrašnjim okvirima, stalno donose novi propisi. Naročito je to izraženo u sektoru privrede, te poslovanje naših privrednika iziskuje promene. Sem dekarbonizacije, potencijalni projekti treba da doprinesu smanjenju energetskog siromaštva“, kazala je ispred UNDP Anđela Vila, projektni asistent, ističući da svaki privrednik sa idejom koja će da unapredi poslovni model, zaposli ugrožene kategorije stanovništva i smanji emisije štetnih materija, može da dobije podršku. Obim podrške zavisi od dalekosežnosti rezultata projekta i mora da sadrži socijalnu komponentu.

„Važno je na konkretnim osnovama pokazati kako nov poslovni model doprinosi zajednici, i to ne samo u ekološkom smislu. Ne mora biti reč o inovaciji po svaku cenu, o tehnologijama, već se naša projketna podrška odnosi na sve što doprinosi konkretnom razvoju proizvodnje i angažovanju ljudi“, kazala je Vila.

Javni poziv objavljuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru projekta „Inovativna i pravedna zelena tranzicija kao alat za obezbedjivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva“ koji se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine.

Predložena rešenja treba da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i smanjenju zagađenja životne sredine, diversifikaciji proizvodnje električne energije, podstaknu razvoj novih grana privrede i ženskog preduzetništva, kao i da omoguće otvaranje novih radnih mesta i prekvalifikaciju radnika, iz sektora koji se baziraju na upotrebi fosilnih goriva. Takođe, očekuje se da predložena rešenja doprinesu smanjenju zavisnosti zemlje od uvoza energije.

Takođe, podršku mogu dobiti i predlozi održivih modela poslovanja koji predstavljaju podršku privrednog sektora aktivnostima u cilju smanjenja energetskog siromaštva individualnih domaćinstava. To podrazumeva, na primer, podršku individualnim domaćinstvima koja trpe ili su ugrožena energetskim siromaštvom, u vidu olakšica pristupu čistoj, jeftinijoj, sigurnijoj i efikasnijoj toplotnoj i električnoj energiji (zamena individualnih ložišta, vrste energenata i sl.), kao i u vidu olakšica u cilju povećanja energetske efikasnosti stambenih objekata (npr. zamena stolarije).

Javni poziv će biti objavljen do 7. jula 2023. godine. Sve informacije o javnom pozivu mogu se pronaći na sledecem linku: https://www.undp.org/sr/serbia/news/traze-se-inovativna-resenja-za-proizvodnju-elektricne-energije-iz-obnovljivih-izvora-i-smanjenje-potrosnje-energije

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops