A- A A+

Produžen javni poziv za poslodavce u okviru projekta Reintegracija II

Produžen je javni poziv za poslodavce i dodelu podrške poslodavcima u vidu subvencije za nabavku opreme, mašina i materijala, a koji će zaposliti korisnike projekta Reintegracija II.

Aktivnost će se odvijati u dva paralelna i usko vezana procesa, pri čemu će se u okviru jednog procesa izabrati poslodavci, a u drugom nezaposlena lica. Uslov za podršku će biti kompatibilinost korisnika selektovanih u ova dva procesa. Podrška zapošljavanju nezaposlenih lica, korisnika projekta, kroz dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima predviđena je kroz subvenciju za nabavku opreme, mašina i materijala (20 % vrednosti granta), u visini do 3.750,00 evra po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu.

Minimalan broj nezaposlenih lica koji poslodavac treba da zaposli da bi dobio subvenciju je 2 novozaposlena. Kroz prvu fazu projekta odobrena je subvencija za 11 poslodavaca koji su uposlili ukupno 22 korisnika projekta.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka - SEDA, na adresi u Novom Pazaru - 7. juli bb, najkasnije do 14.07.2023. do 15:00h. Sva potrebna dokumenta kao i tekst javnog poziva nalazi se na sajtu www.reintegracija.net.

Ovo je treća godina implementacije projekta, a prethodni projekat „Reintegracija - podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji" obuhvatio je više od 1.900 dece i mladih koji su bili polaznici 900 radionica, dodeljeno je 98 grantova za samozapošljavanje uz 270 obuka za otpočinjanje sopstvenog posla.

Ukupna vrednost projekta za Grad Novi Pazar iznosi 310.000,00 eura. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo će biti dostupne na sajtu projekta, ali i Grada Novog Pazara, partnerskih organizacija i udruženja Merhamet Sandžak kao i Regionalne razvojne agencije SEDA.

Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops