A- A A+

Uključivanje građana u proces donošenja odluka kroz akciju „Građani se pitaju”

U okviru programa Uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije "Građani se pitaju" koji finafsira Vlada Švajcarske a sporovodi HELVETAS u saradnji s gradom održan je prvi konsultativni sastanak sa osetljivim grupama. Ovi konultativnih sastanci imaju za cilj da upoznaju građana sa konkursom koji će biti uskoro raspsisan, sa uslovima učešća i mogućnostima za realizaviju potencijalnih predloga, s jedne strane, kao i dobijanje inputa za samo oblikovanje konkursa prema potrebama osetljivih grupa, sa druge strane. 

Današlji sastanak održan je sa majkama sa malom decom, koje su prepoznate kao jedna od osetljivih kateogrija. Učesnici sastanka izneli su brojne predloge i izrazili interesovanje za učešće u akciji.
 
Grad Novi Pazar je  sporovđenje ove akcije izdvojio 10 miliona dinara, dok je ga Vlada Švajcarske podržala sa 6 miliona dinara. Ova sredstva su opredeljenja za spovođenje predloga projekata građana koji se odnose na uređenje javnih površina.

 

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops