A- A A+

Dodeljeni grantovi za pokretanje biznisa i socijalno preduzetništvo

Kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“  Grad Novi Pazar, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku i boračka potanja dodelio je dvanaest grantova  licima koja su ispunila uslove konkursa za samozapošljavanje. Dodeljena su u okviru istog projekta i dva granta za osnivanje socijalnih preduzeća.

„Do sada su sprovedene sve aktovnosti predviđene projektom a ukupna vrednost projekta je 54 000 eura. Izvršena je obuka za sve grantiste a imalo je preko 30 kandidata. Odabrano je od 30 predatih, 20 biznis planova, od kojih je ocenjivanjem izdvojeno 12 planova koji mogu dobiti grantove. Za socijalna preduzeća bilo je pet prijava ali su dva dobitnika granta a nadamo se da će socijlano preduzetništvo zaživeti u budućnosti“, rekao je Fevzija Murić, koordinator projekta, istakavši daje porodični biznis dobar način da ljudi obezbede za sebe radna mesta.  Murić istiće da 80 odsto malih i srednjih prduzeća koja je grad osnovao tokom prethodnih godina i dalje uspešno obavljaju delatnost.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kazao je ovom prilikom da se lokalna samouprava maksimalno trudi da podrži sve ideje koje obezbeđuju radna mesta za naše sugrađane.

„Ovakvi projekti su dobar način da naši sugrađani obezbede radna mesta i mi ćemo, u patnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i Nacionalnom službom, uvek podržati  ljude koji započinju biznis ali i sve koji imaju svoje firme, jer. mala i srednja preduzeća su budućnost ovog kraja“, zaključio je gradonačelnik Biševac.

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops