A- A A+

Veće usvojilo niz odluka

Peto redovno zasedanje Gradskog veća grada Novom Pazara obeležilo je usvajanje planova i programa ustanova čiji je osnivač  Grad, kao i davanje saglasnosti Veća na plan rada Gradske uprabe za izvorne i poverene poslove. usvojen je Nacrt rešenja o davanju u zakup Apotekarske ustanove.
 
„Prema nacrtu, zakupac je Apotekarska ustanova DR „Max“, sa sedištem u Beogradu. Nakon detaljne analize došli smo do predloga koji je usvojen od strane zaposlenih, o izdavnju u zakup. Ponuda koju smo dobili posredstvom javnog poziva je za nas bila prijatno iznenađenje, jer je duplo veća od one definisane javnim pozivom.  Apotekarska ustanova od 2019. godine, kada je izdvojena iz sistema državne uprave, beleži konstantne gubitke, čak bez mogućnosti  da obezbedi plate zaposlenima. Bili smo prinuđeni da na mesečnom nivou iz lokalnog budžeta dotiramo sredstva za primanja zaposlenih.  Jedan od razloga za pokretanje postupka davanja pod zakup jeste da radnici Apotekarske ustanove dobiju posao kod novog poslodavca, koji će prema njima izmiriti sve obaveze“, rekao je Salbin Karišik, rukovodilac Odeljenja za finansije i član komisije u sprovođenju postupka.
 
Gradsko veće usvojilo je i  predloge odluka o izmenama i dopunama Odluke  o komunalnom uređenju grada Novog Pazara, kao i Odluke o javnim parkiralištima.
„Fokus izmena odnosi se na kaznene odredbe, koje su revidirane. To znači da je visina novčanih kazni za učinjene prekršaje sa dosadašnjih 25 000 smanjena na 5000 dinara. Izmirivanje obaveze u roku od 8 dana, umanjuje taj iznos za 50 procenata.  Pored dela koji se tiče novčanih kazni a koji je u nadležnosti komunalne milicije i komunalne inspekcije, pomenutim izmenama  bliže je definisana obaveza investitora u postupku pribavljanja i postavljanja odgovarajućeg broja posuda za odlaganje komunalnog otpada. Na taj način želimo da pitanja rešimo u  interesu građana kao kranjih korisnika, a u skladu sa normama pozitivnog zakonodavstva“, pojasnio je rukovodilac Odeljenja za stambene, komunalne i poslove saobraćaja.
 
 
Gradsko veće usvojilo je i predlog odluke o inicijativi da se izviđački dom na Goliji vrati u vlasništvo Grada Novog Pazara.
 
„Predlog će biti deo dnevnog reda predstojeće Skupštine grada. Činimo sve što je u našoj nadležnosti da se  izviđački dom koji je sticaje okolnosti početkom 2000. godine prešao u vlasništvo Direkcije za imovinu Republike Srbije vrati starom vlasniku, našem gradu i svim građanima Novog Pazara. U okviru definisanih aktivnosti razgovarali smo sa resornim ministrom Huseinom Memićem koji je i ugovorio susret sa direktorom Direkcijeza imovinu. Na dobrom smo putu da dom od izuzetnog značaja vratimo našoj deci i omladini. Reč je o lokaciji koja je budućnost ovog kraja, na koju su usresređeni  i potencijalni investitori“,  rekao je ovim povodom Nedžad Eminović, koordinator na projektima.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops