A- A A+

"Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju" uz podršku resornog ministarstva

Novi Pazar je jedna od osam lokalnih samouprava koje su posredstvom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja dobile sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 400.000 evra za sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja.  Reč je o bespovratnim sredstvima za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja. Svečanoj dodeli ugovora prisustvao je gradonačelnik Nihat Biševac. Projekat koji će biti realizovan na lokalnom nivou nosi naziv “Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju.
 
Javni poziv realizovan je u okviru projekta "Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje", uz tehničku i finansijsku podršku Globalnog Programa Nemačke razvojne saradnje "Migracije za razvoj" (PME), koji u Srbiji sprovodi GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, Program finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj." Realizacijom inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja, zasnovanih na podacima i u saradnji sa različitim akterima na lokalnom nivou, lokalne samouprave će doprineti rešavanju i ublažavanju prepoznatih izazova na lokalnom tržištu rada i odgovoriti na potrebe teže zapošljivih nezaposlenih lica i društveno osetljivih grupa, a u cilju podsticanja zapošljavanja i poboljšanja njihovog položaja", saopštilo je Ministarstvo.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops