A- A A+

“Reintegracija 2” – nova prilika za teže zapošljive kategorije stanovništva

Svečana promocija projekta “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” organizovana je u  svečanoj Sali novopazarskog Kulturnog centra . Osnovni cilj projekta je da doprinese održivoj (re)integraciji povratnika i lokalnogsocijalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji.

“Projektom će u Novom Pazaru biti podržano više od 800 korisnika, kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednicu. Predviđena je podrška kroz obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje, različitih poslovnih obuka i obuka za prekvalifikacije i dokvalifikacije, subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje povratnika i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva, podrška deci I mladima kroz realizaciju inkluzivnih radionica, ali i razvoj institucionalnih kapaciteta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou”, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić. Ovo je  zapravo treća godina implementacije projekta, odnosno nastavak projekta „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“.

“Projekat u celini je do sada obuhvatio više od 1.900 dece i mladih, polaznika čak 900 radionica. Kroz prethodni projekat  dodeljeno je 98 grantova za samozapošljavanje uz 270 obuka za otpočinjanje sopstvenog posla”, rekao je Igor Kojičić, ispred Inicijative za razvoj i saradnju (IDC).

Ukupna vrednost projekta prezentovanog danas  iznosi 310.000,00 eura. Za Grad Novi Pazar. Sve informacije o projektnim aktivnostima i otvorenim konkursima biće dostupne na sajtu projekta, ali I na zvaničnoj stranici Grada Novog Pazara, partnerskih organizacija i udruženja Merhamet Sandžak kao i Regionalnerazvojne agencije SEDA.

Nosilac projekta “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju I razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops