A- A A+

Paket podrške SKGO sa uspostavljanje komunalne milicije

Odluka o formiranju komunalne milicije na području Novog Pazara usvojena je na sednici gradske Skupštine jednoglasno.  Kandidati odabrani posredstvom javnog konkursa prošli su posebnu obuku pri Ministarstvu unutrašnjih poslova a podršku gradu da, u interesu zajednice, formira kvalitetnu i efikasnu službu pruža i Stalnalna konferencija gradova i opština.
 
„Ogroman deo posla, pa i onaj najbitniji – obuka komunalnih milicionararealizovan je kroz paket podrške Stalne konferencije gradova i opština. Podršaka SKGO u vezi sa početkom rada komunalne milicije traje duže od godinu dana i podrazumeva čitav niz ozbiljnih aktivnosti.  Posebno nam je važan odnos komunalne milicije prema građanima i to je aspekt kome je kroz ovu saradnju sa SKGO posvećeno mnogo pažnje. Kandidati su trokom pripremnog perioda napredovali u pogledu sticanja znanja i veština, stekli neophodne sertifikate. Sada nam je cilj da služba što pre počne sa radom i svaki dan nam je bitan jer želimo da na kvalitetan način održimo komunalni red u gradu“, rekao je načelnik Gradske uprave grada Novog Pazara, Džemil Divanefendić.
 
Stalna konferencija gradova i opština i grad Novi Pazar sproveli su niz aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje komunalne milicije. Sve aktivnosti su paket podrške koji SKGO pruža svojim članicama.
 
„Novi Pazar je prvi grad u kome pružamo ovakvu podršku ipodrazumeva pripremu celog pravnog okvira za uspostavljanje komunalne milicije, pripremu odluka, pravilnika, internih akata kao i obuke neopphodne za osposobljavanje komunalne milicije. Sproveden je već niz tih obuka, neke realizujemo danas i sutra a naročito je zanimljiv onaj niz obuka koji se odnosi na kulturu komunikacije, odnosno  direktno postupanje prema građanima“, poručio je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje SKGO.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops