A- A A+

Konkurs za privredne subjekte za učešće u Javnom pozivu za energetsku sanaciju stambenih zgrada traje do ponedeljka

Još četiri dana je ostalo do zatvaranja konkursa Ministarstva energetike i Grada Novog Pazara koji se odnosi na energetsku sanaciju stambenih objekata na teritoriji Grada.  Privredni subjekti koji se mogu javiti na konkurs imaju jos dovoljno vremena da se prijave a konkursna dokumentacija se nalazi na sajtu Grada u odeljku Oglasi, na trećoj strani. Nakon ovog konkursa biće raspisan konkurs za građane, a vrednost kompletnog konkursa je 60 miliona dinara.

Prema rečima Faruka Suljevića veoma je bitno da se na ovaj konkurs prijavi što više privrednih subjekata jer će oni biti na listi koju sastavljaju Grad i Ministarstvo energetike i od kojih će ponude dobijati građani koji će se prijavljivati na konkurs koji sledi odmah nakon ovog.

Predmet Javnog poziva je sprovodenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1)  zamena spolinih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojistvima prema negrejanim prostorijama za stanove, porodične kuće i stambene zgrade. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice,prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži,  pravilnoj montaži prozora/vrata, kao to je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama,gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciiu zidova i zidova ka tlu, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zgrade,osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zgrade.

3)postavlianje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuce.

4)nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pele, briket, sečka) grejača prostora, ili zamena postojećeg  grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim  za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

5)zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreze. grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće,stanove i stambene zgrade.

6)nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i pratece instalaciie grejnog sistema (greiač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće .

7)nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciiu za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na: ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledece uslove: da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da imaju ateste za materijale i proizvode.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops