A- A A+

U toku javni poziv za popisivače u Popisu 2022.

Republički zavod za statistiku upućuje javni poziv svim zainteresiranim građanima da se prijave za posao popisivača u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. koji se sprovodi u period od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Zainteresovani građani se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku: stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Zadaci popisivača:

Popisivači imaju obavezu da pre početka popisivanja prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikaciji za prikupljanje podataka i da obiđu teren sa instruktorom. Od 1. do 31. oktobra dužni su popisati sve jedinice popisa (stanove, domaćinstva i lica) na teritoriji koja im je dodijeljena, koristeći laptop za unos podataka u elektronske upitnike.

Popisivači će biti angažovani od 23. septembra do 31. oktobra 2022. godine Napomena: u vrijeme obilaska terena pred Popis i tokom terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena se vrši u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom. Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

►   državljanstvo Republike Srbije;

►   prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

►   najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

►   stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

►   da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba ispuniti su:

►   poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) - predviđeno je testiranje kandidata;

►   mogućnost pristupanja internetu tokom perioda angažiranja.

Sa odabranim kandidatima zaključuje se ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca).

Rang-lista kandidata koji se pozivaju na predaju dokumentacije i testiranje objavljuje se 10. avgusta 2022. godine na sajtovima Zavoda (stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs).

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops