A- A A+

Grad Novi Pazar dobio 30 000 eura za unapređenje elektronske pisarnice

Danas je Grad Novi Pazar dobio 30 000 evra bespovratnih sredstava od Evropske unije i Saveta Evrope za informatičko opremanje i unapređenje elektronske pisarnice u gradskom uslužnom centru. Sredstva su obezbeđena u okviru projekta  “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” u kom Novi Pazar učestvuje več četiri godine i postiže vrlo vidljive rezultate u podizanju efikasnosti rada gradske uprave.

Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope istakao je da je Savet Evrope vrlo zainteresovan za Novi Pazar i  region ,jer je u fokusu rada ove organizacije poštovanje prava nacionalnih manjina, kao i podizanje samostalnosti lokalnih samouprava i ulaganje u razvoj demokratske kulture u zemlji.

„Želimo da unapredimo kapacitete koji se prvenstveno odnose na ljudske resurse. Savet Evrope izuzetno je povezan sa vama, jer nam je jedan od prioriteta nezavisnost lokalnih samouprava, cilj kome i vi težite.

Grad Novi Pazar učestvovao je na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava i jedna je od 15 lokalnih samouprava koje su ova sredstva dobile. Projekat unapređenja IT mreže i ljudskih resursa njegovo opremanje i digitalizacija usluga, kojim je Novi Pazar konkurisao za ova sredstva, prepoznati su kao važni za efikasniji rad gradske uprave i stoga vredni ulaganja.

Gradonačelnik Biševac istakao je da će podizanjem kapaciteta ljudskih resursa biti unapređeno pružanje usluga građanima. „Unapređen je rad i funkcionalnost elektronske pisarnice i nabvavkom opreme unapređeni su kapaciteti pružanjsa usluga. Podignuta je bezbednost informacionog sistema u upravi što je od izuzetnog značaja“, kazao je gradonačelnik Biševac, ističući da je funkcionalan uslužni centar ogledalo lokalne samouprave.

Prema rečima Aleksandra Jovanovića menadžer projekta SE, suština bespovratne pomoći je da se unapređenjem usluga prema građanima stvore uslovi za kvaitetnije usluge u različitim oblastima, prvenstvo u privredi.

Novi Pazar je jedna od 50 lokalnih samouprava koja je kroz program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ značajno unapredila organizaciju i kvalitet rada zaposlenih, omogućila im adekvatno profesionalno usavršavanje i modernizovala svoj službenički sistem. Jedna je od retkih lokalnih samouprava koja ima formirano odeljenje za ljudske resurse.

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops