A- A A+

Potpisan Sporazum o početku izgradnje Opšte bolnice

Danas su u Beogradu, u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i direktor Kancelarije Marko Blagojević potpisali sporazum o zajedničkom sprovođenju javne nabavke na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji opšte bolnice u Novom Pazaru.

Projekat je vrijedan 5.1 milijardi dinara a obuhvata izgradnju novog hirurškog bloka sa rekonstrukcijom postojećeg, izgradnju zgrade psihijatrije, nadogradnju internog odeljenja i potpunu rekonstrukciju postojećeg objekta kao i detaljna adaptacija doma zdravlja. Uz ove medicinske objekte programom je predviđena i izgradnja nove toplane na gas i biomasu kao i izgradnja srednjenaponska trafostanice 35/10kV sa pripadajućim dalekovodima.

Ovo je najveće ulaganje u zdravstvo Novog Pazara u njegovoj istoriji a priprema projektno - tehničke dokumentacije kao i izmjena planskih akata je trajala nekoliko godina

U toku je priprema projekata za ostale objekte u krugu bolnice sa kojima će se aplicirati odmah nakon završetka ovih.

Izgradnja objekata je preduslov za podizanje opšte bolnice na nivo kliničkog centra.

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops