A- A A+

Prijavi se za posao instruktora u Popisu 2022

Republički zavod za statistiku uputio je javni poziv svim zainteresiranim kandidatima da se u periodu od 24. juna (od 9.00 sati) do 3. jula 2022. (do 20:00 sati) prijave za posao instruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave na web siteovima Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs ili na gradskom sajtu u sekciji Oglasi.

"Prema metodološkom uputstvu Republičkog zavoda za statistiku za Grad Novi Pazar je predviđeno 25 instruktora. Nakon završetka javnog popisa biće objavljena preliminarna rang lista nakon koje će kandidati dostavljati određenu dokumentaciju kojom će se dokazaivati tačnost podataka navedenih u prijavi. Kasnije će se vršiti provera znanja na računaru i intervju nakon čega sledi objavljivanje konačne rang liste", rekao je Džemil Divanefendić iz Popisne komisije Grada Novog Pazara i pozvao sve zainteresovane građane da se prijave.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops