A- A A+

Toplana na biomasu: Radovi teku planiranom dinamikom

Izgradnja glavnog toplovoda počeće sledeće nedelje. Ovih dana ekipe austrijske firme ‘Urbas’ rade na montaži i ugradnji kotla i dimovodnih kanala, te montaži čelične hale.

Predstavnici gradske uprave obišli su danas radove na izgradnji toplane na biomasu u Novom Pazaru. Uporedo sa izgradnjom toplane radi se i na automatizaciji podstanica i izgradnji toplovoda.

Prema rečima zamenika gradonačelnika Novog Pazara Vladimira Marinkovića cilj je postizanje energetske efikasnosti, smanjenje emitovanja štetnih gasova na minimum, ali i proširenje kapiceteta, što znači drastično uvećanje broja korisnika usluga Toplane.

Koordinator na projektu Faruk Suljević kazao je u izjavi za RTV Novi Pazar da je ekološki aspekt izmeštanja toplane i prelazak sa mazuta na biomasu, najvažniji. Toplana će koristiti dva potpuno ekološki opravdana energenta, biomasu i gas, zbog čega će biti jedinstvena u Srbiji.

Reč je o kapitalnom projektu, a uporedo sa njim realizuje se niz drugih koji za cilj imaju postizanje energetske efiksanosti i smanjenje zagađenja, kakvi su ugradnja solarnih panela, zamena fasada i stolarije.

Ukupna vrednost je 7.2 miliona evra. Glavni finansijer je Grad Novi Pazar, novopazasrka Toplana, uz pomoć grantova vlada Nemače i Švajcarske i organizacione pomoći Ministarstva rudarstva i energetike

Radovi teku prema unapred dogovorenim rokovima. Predviđeno je da toplana počne sa radom u oktobru ove godine.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops