A- A A+

“Snage udruži, podršku pruži” - finansijska i tehnička podrška lokalnim samoupravama za pomoć deci i omladini sa problemima u ponašanju

Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije kroz program Swiss PRO pružaju podršku Gradu Novom Pazaru za unapređenje socijalne zaštite kroz projekat ‘’Socio-rehabilitacioni klub za decu i omladinu sa problemima u ponašanju’’. Vrednost projekta je 12.924 evra, a projektni partner je Udruženje psihologa Novi Pazar. Sertifikat za uspešno sprovođenje socijalno inovativnog projekta svečano je uručen u Beogradu, a prema rečima predstavnika Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Irfana Dugopoljca, reč je o novinama od izuzetne važnosti.

Inovativna usluga za poboljšanje mentalnog zdravlja i prevazilaženje psihosocijalnih barijera za decu i mlade sa problemima u ponašanju kroz individualno i grupno savetovanje mladih i njihovih roditelja. Doprinos efikasnijoj prevenciji delinkventnog ponašanja dece i omladine, njihovoj boljoj integraciji u lokalnu zajednicu kao i osnaživanju porodice da postane funkcionalnija u podsticanju pozitivnog ponašanja dece. Za mlade od 15 do 20 godina projekat je takođe pružio karijerno savetovanje i rekreativne i konstruktivne slobodne aktivnosti u saradnji sa lokalnim civilnim sektorom.

Kroz program Swiss PRO koji su lokalne samouprave realizovale uz podršku Vlade Švajcarske kvalitet života za više od 3.000 građana i građanki iz ranjivih društvenih grupa je poboljšan kao rezultat 41 projekta za sprovođenje usluga socijalne zaštite.


Pored finansijske podrške kroz dva javna poziva pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži” lokalne samouprave su dobile i tehničku podršku za razvoj usluga.

 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops