A- A A+

Savet za zdravlje jednogolasno: Imuzacija je odgovornost prema zdravlju deteta

Kontinuirana saradnja nadležnih i komunikacija sa roditeljma ključni su faktori za povećanje broja imunizovane dece u Novom Pazaru, zaključeno je na drugom ovogodišnjem zasedanju Saveta za zdravlje grada Novog Pazara.
 
„Revidiraćemo datoteke u domovima zdravlja i vrtićima u cilju intenzivnije vakcinacije dece. Procenat imunizovanih MMR vakcinom je uz ovom monentu 13 odsto, što je poražavajuće. Prema roditeljima sa naše strane ide apel da se, razmišljajući razumno i oslanjajući se na preporuku struke, uključe u povećanje stepena imunizacije najmlađih, jer su prvenstveno odgovorni prema svojoj deci“, kazala je dr Dženeta Bogućanin, ističući da vakcina može isključivo da pomogne a nikako da bude uzrok neke bolesti.
 
Apel roditeljima da vakcinišu decu pre upisa u školu, kao i mališane uzrasta do 2 godine, uputila je i dr Bilsena Kurtanović Mašović.
 
„Jedine neželjene reakcije koje se mogu javiti su lokalnog tipa, poput prolazne temperature i otoka. Moramo da shvatimo da je, za dobrobit dece, vakcinacija obavezna i da nema alternativu. Važno je da pre vakcinacije odabrani lekar pregleda dete i proceni da je dete zdravo. Sve ostalo je jednostava procedura, čije sprovođenje donosi dobit čitavoj zajednici“, zaključila je dr Mašović.
 
A da bi zajednica dostigla stepen kolektivne imunizacije, broj vakcinisane dece mora preći 95 odsto od ukupnog broja mališana.
 
„Ako uporedimo Novi Pazar sa obližnjim  Tutinom i Sjenicom videćemo da su obe opštine po broju vakcinisane dece daleko ispred nas. Postotak dece koja su u Novm Pazaru primila MMR vakcinu je u proteklom periodu nešto veći nego ranije, ali još uvek ne možemo govoriti o ozbiljnim rezultatima prevencije. Vakcina nije ništa drugo nego preventivno delovanje, zaštita od epidemije“, rekao je član Gradskog veća i Saveta za zdravlje Fevzija Murić, podsećajući da je imunizacija dece zakonom propisana obaveza, upravo u cilju sprečavanja epidemije.
 
„Svaki roditelj koji ne vakciniše dete može doći pod sankciju prekršajne kazne u iznosu od 150 000 dinara. Sa druge strane, ako nije imunizovano MMR vakcinom dovodi u pitanje upis svog deteta u vrtić, naročito u osnovnu školu. Svaka je zajednica sa nedovoljnim brojem imunizovane dece potencijalno je ugrožena i postoji mogućnost nastanka epidemije, što želimo da sprečimo“, podsetio je Murić.
 
On je naglasio da roditelji koji vode kampanje protiv vakcinisanja dece treba da razmisle da li su se oni, nakon što su u najranijem uzrastu imunizovali MMR vakcinom, razboleli nekom od bolesti koje spominju ili su u ovom trenutku i žrtve manipulacije i neproverenih informacija, plasiranih van medicinske struke.

Vlada Republike Srbije
USAID
EP 280 160 LAT1
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika