A- A A+

Nastavak progama NSZ za korisnike programa zapošljavanja i stručne prakse

Odluke polaznicima stručne prakse i korisnicima sredstava programa zapošljavanja, u Novom Pazaru su zvanično uručili gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Zoran Martinović i direktor novopazarske filijale NSZ, Fahrudin Đekić. Uručeno je 60 odluka za programa stručne prake i 14 odluka poslodavcima,  za otvaranje novih radih mesta.
 
Dodeljene odluke za dva programa samo su deo mera dobre prakse subvencionisanja postojećih delatnosti, a u okviru mera koje finansira Nacionalna sužba za zapošljavanje.
 
Gradonačelnik Novog Pazar Nihat Biševac istakao je da je sve veća zainteresovanost poslodavaca da angažuju lica sa evidencije NSZ, bilo da je reč o programima zapošljavanja ili obavljanja stručne prakse, rezultat izuzetne saradnje lokalne samouprave kako sa filijalom, tako i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na novu Srbije.
 
“Omogućiti mladim ljudima bez iskustva da uđu u svet rada, usvoje veštine i znanja, izuzetno je važno, ne samo za te mlade već za zajednicu u celini. Poslodavci su i pored aktuelne situacije i ekonomskih izazova smogli snage da zapošljavaju nova lica, kao i da mladima omoguće sticanje praktičnih znanja i na tome im treba čestitati”,  rekao je gradonačelnik Biševac.
 
Odluke koje su danas uručene poslodavcima odnose se na zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih lica.
 
“Široka lepeza programa biće aktuelna tokom čitave godina a namera je da u Novom Pazaru u tokove poslovanja uključimo oko 700 građana. Direktnim finansijskim podsticajima u vašem gradu je prethodne godine obuhvaćeno 500 lica. Posebno dragoceni program su oni namenjeni mladima. Na području vaše filijale u program “Moja prva plata” uključeno je 3200 osoba. Drugi ciklus tog programa je još uvek aktuelan i traje devet meseci a za njegovu realizaciju u Novi Pazar plasirano je preko 600 miliona dinara iz republičkog budžeta”, rekao je ovom prilikom direktor NSZ Zoran Martinović. Obim sredstava uložen u Novi Pazar kroz mere aktivnog zapošljavanja je, prema rečima direktora filijale NSZ Fahrudina Đekića, na izuzetnom nivou.
 
“Broj lica čije je angažovanje u ovoj godini planirano kroz različite programe zapošljavanja u finansijskom smislu premašuje 1 100 000 eura. Ako tome dodamo podatak da je u toku realizacija programa  “Moja prva plata” za 1830 lica, rezultati su očigledni. Zahvljujemo rukovodstvu republičke Nacionalne službe za zapošljavanje uz čiju podršku programe realizujemo bez ikakvih problema”, poručio je direktor filijale NSZ Fahrudin Đekić.
 
Poslodavci u Novom Pazaru ističu da su različiti programi subvencija u cilju razvoja lokalnih preduzeća od suštinske važnosti, te da je Nacionalna služba partner koji pruža podršku i poštuje rokove. Mnoge kompanije višestruki su korisnici programa subvencija, što potvrđuje njihovo zadovoljstvo saradnjom sa NSZ.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops