A- A A+

Zaseda komisija za medije

Na konkurs Grada Novog Pazara, raspisan u cilju sufinansiranja medijskih sadržaja u tekućoj godini, pristiglo je 39 projekata. Komisija za ocenu projekata započela je rad danas u 10 sati. 

Predlog liste medija koji prema oceni Komisije ispunjavaju uslove konkursa, biće dostavljen Gradskom veću Grada Novog Pazara, na usvajanje.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops