A- A A+

Usvojen rebalans budžeta i druge značajne odluke

Skupština grada Novog Pazara usvojila je odluku  o prvom rebalansu budžeta za tekuću 2021.godinu. Prema rečima izvršioca gradskog  budžeta, gradonačelnika Nihata Biševca, budžet je uvećan za 372.400.000 dinara.
 
“Dosadašnji budžet projektovan je na 3.112.000.000 dinara. Današnjom odlukom Skupštine budžet je uvećan i iznosiće 3.484.400.000 dinara. Do uvećanja budžeta  došlo je na osnovu uvećanja prihoda u prethodnih 9 meseci i realne projekcije za uvećanje budžeta u naredna tri meseca. Pre svega, došlo je do povećanja prihoda po osnovu poreza na zarade, poreza na imovinu, na transfere, na dobit od kapitalne imovine i dobitaka”, rekao je gradonačelnik Biševac, ističući da će budžet biti raspoređen na 17 programa  prema budžetskim korisnicima.
Gradonačelnik je podsetio  da je ovogodišnji budžet, kao i do sada, suficitaran.
 
„Želim da naglasim da ove godine nije bilo kreditnog zaduženja, što je još jedan pokazatelj domaćinskog odnosa prema bužetu grada i novcu svih građana Novog Pazara. Ovo je do sada najveći planirani bužet grada, čime iz godine u godinu nastavljamo trend uvećanja budžeta. Samo je prošlogodišnji budžet, zbog teške situacije i epidemiloških okonosti u svetu, pa i kod nas, bio umanjen za nešto oko 100 miliona dinara.
Veći deo novca koji je predmet rebalansa, a reč je o 372 400 000 dinara biće opredeljen za kapitalna ulaganja, za šta izdavajamo 156 miliona dinara. Za šest projekata u cilju razvoja turizma od ovih sredstava opredeljen je 61 milion dinara: 30 miliona za realizaciju projekta Kule Džephane, 15 miliona za letnju pozornicu.
Iz godine u godinu sve više sredstava ulažemo u razvoj obrazovanja koje je temelj društva i čiji je dugoročan značaj nesaglediv, pa će za unapređenje uslova predškolskog i školskog obrazovanja samo od ovog viška biti oredeljeno 80 miliona dinara. Značajne resurse ulažemo u sport i sportsku infrastrukturu, jer je Novi Pazar grad koji rađa šampione i koji je, među brojnim sportistima iznedrio Saidu Bukvić, četvorostruku svetsku šampionku u kik – lou“.
 
Odbornici su razmatrali i kadrovske planove Gradske uprave za izvorne i poverene poslove i Službe za budžetsku inspekciju.
Usvojen je i predlog odluke koja će definisati uniformu komunalnih milicionera u Novom Pazaru, oznake na njoj i način nošenja, kao i boju i način označavanja njihovih vozila, plovila i opreme.
 
Osim toga, pred skupštinskim sazivom našao se i predlog odluke koje se odnosi na saradnju komunalne milicije i ovlašćenih organizacija koje obavljaju komunalne delatnosti u gradu.
Odbornici su usvojili i predlog o bratimljenju između Novog Pazara i turske opstine Karataj.
Direktori javnih ustanova podneli su izveštaje o radu u prethodnoj godini.
 
Odlukom Skupštine grada raspisani su konkursi za izbor direktora  Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar i direktora Regionalnog pozorišta.
Usvojeno je i rešenje o imenovanju VD direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Gradimira Nedeljkovića.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops