A- A A+

Namenska sredstva licenciranim pružaocima usluga socijalne zaštite

Grad Novi Pazar opredelio je još 15 miliona dinara za realizaciju projekata u oblasti socijalne zaštite. Licenciranim pružaocima usluga uručeni su ugovori a sredstva, koja je obezbedilo Ministstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dodeljena su ustanovama i organizacijama za realizaciju ukupno šest usluga.

Ugovore sa predstavnicima Centra za socijalni rad, Društvom za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i Udruženjem psihologa, potpisao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Gradonačelnik je rekao da su politika i budžet Grada socijalno odgovorni, te da treba uložiti napore kako bi se još više novca usmerilo ka realizaciji projekata iz u ovoj oblasti.

“Iz godine u godinu izdvajamo sve više sredstava upravo za socijalne usluge. Danas smo potpisali značajne ugovore. Prethodno smo za istu namenu iz budžeta Grada izdvojili 18 miliona dinara, pa je uz namenska sredstva, omogućeno povećanje broja korisnika usluga. Grad Novi Pazar je primer odgovorne socijalne politike", rekao je gradonačelnik Nihat Biševac.

Društvo za pomoć MNRO će, u okviru ovog namenskog transfera realizovati uslugu predah porodice i uslugu dnevni boravak.

“Grad za potrebe naših korisnika uvek ima puno razumevanja i zahvalni smo na tome. Ovo su projekti koji mnogo pružaju korisnicima i njihovim porodicama", istakla je sekretar Društva Lejla Delić.

Udruženje psihologa Novi Pazar je licencirani pružalac dve vrste usluga socijalne zaštite, koje u kontinuitetu realizuje od 2016.

“Pet godina korisnicima pružamo usluge lični pratilac deteta i personalna asistencija, za šta je predviđen iznos od 5.800.000 dinara. Prvenstveno za naše korisnike, ali i za sve nas koji smo u Udruženju angažovani, potpisani ugovor znači obezbeđivanje značajnih sredstava i veliku pomoć. To konkretno znači angažovanje saradnika – ličnih pratilaca i personalnih asistenata sa jedne, i kontinuitet u preko potrebnoj podršci za naše korisnike, sa druge strane, uslugom je obuhvaćeno 50 korisnika”, rekla je ispred Udruženja psihologa, Marija Tiosavljević.

Centar za socijalni rad dobio je za usluge "Pomoć u kući" i "Terapijske socijalno edukativne usluje 5.525.000 dinara namenskih sredstava u okviru ovog projekta.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops