A- A A+

Grad raspisuje konkurs za geronto domaćice i personalne asistente

U okviru osamnaestog redovnog zasedanja Gradskog veća Grada Novog Pazara donet je niz odluka koje se, prema rečima člana Veća Hanefije Brničanina, uglavnom tiču socijalne  i komunalne delatnosti kao i oblasti sporta.
 
„Doneta je odluka o raspisivanju konkursa za geronto domaćice i personalne asistente. Cilj je da angažovanjem dva različita tipa podrške olakšamo najugroženijim kategorijama - starim licima i osobama sa smetnjama u razvoju“, kazao je Brničanin.
 
Gradsko veće je usvojilo i kvartalne izveštaje četiri javna  preduzeća.
 
„Usvojili smo prvi kvartalni izveštaj (za period od 1.1. 2021. do 31.4. 2021. godine) Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i kvartalne izveštaje  JP “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara, JP „Vodovod i kanalizacija i JP „Gradska toplana“, rekao je član Veća Hanefija Brničanin, ističući da su usvojena i dva zahteva sportskih udruženja koja se tiču promene imena, nastale iz potrebe da u svom nazivu ta udruženja sadrže i ime grada Novog Pazara.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops