A- A A+

Obaveštenje za poljoprivrednike

Odeljenje za privredu obaveštava poljoprivrednike koji će na svojim usevima vršiti zaštitu bilja hemijskim sredstvima da obaveste pčelare u okolini o vremenu zaprašivanja i o redosledu tretiranja kultura.

Nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja dovodi do trovanja pčela, utiče na oprašivanje usled čega opada i prinos i smanjuje se kvalitat plodova.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops