A- A A+

Održan sastanak u cilju regionalnog zbrinjavanja izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije

Dana 23.02.2021.godine, u sali Gradskog veća u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove održan je sastanak u cilju regionalnog zbrinjavanja izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije. Grad Novi Pazar se priključio opštinama Krupanj, Sombor, Sremska mitrovica i Vrnjačka Banja, koje realizuju ovaj projekat u saradnji sa Balkanskim centrom za migracije-Beograd.
 
Sredstva za realizaciju su obezbeđena kroz Program malih grantova Demokratske komisije Ambasade SAD-a u Srbiji. Upravo konkretizovanje koraka realizacije je bio povod za današnji sastanak predstavnika Grada Novog Pazara sa predstavnicima Balkanskog centra. Rezultat sastanka je definisanje pravnog okvira i obaveza korisnika stanova u zaštićenim uslovima. 
 
Ispred grada Novog Pazara su učestvovali dr Fevzija Murić, član gradskog veća Novog Pazara, Besar Hadžić, šef odseka za poslove gradonačelnika Novog Pazara, Adnan Didzarević, direktor Centra za soc.rad, Ramiz Župić, pravnik u centru za socijalni rad, Bensad Buhić, poverenik komesarijata za izbeglice grada Novog Pazara.

Vlada Republike Srbije
USAID
EP 280 160 LAT1
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika