A- A A+

Sastanak Operativnog tima za humanitarne aktivnosti

U Gradskoj upravi održan je sastanak Operativnog tima za humanitarne aktivnosti čije je koordinator Albin Škrijelj. Ovaj tim osnovan je na inicijativu gradonačelnika poput tima koji je na početku vanrednog stanja bio je jedan od prvih Call centara u zemlji. Tim čine sve humanitarne organizacije u periodu vanrednog stanja veoma uspešno je pomagao velikom broju Novopazaraca, međusobno koordinirajući akcije.
 
U narednom periodu, humanitarne organizacije ovog tima u saradnji sa zdravstvenim sistemom radiće na organizovanju aktivnosti kako bi se zajedničkim snagama doprinelo u borbi protiv epidemije COVID19. Resursi i logistika lokalne samouprave stavljeni su na raspolaganje operativnom timu. Sve humanitarne organizacije i pojedinci pozvani su da daju svoj doprinos.Svi zahtevi i sugestije humanitarnih organizacija će biti razmotrenii. O zaključcima i daljim akcijama obeveštavaće se javnost. 
 
Na posebnom računu Grada Novog Pazara namenjenom borbi protiv epidemije, na današnji dan prikupljeno je 2.459.051 RSD

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops