A- A A+

Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Novog Pazara

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Novog Pazara izložen je u sedištu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, ulica Stefana Nemanje br. 2, na drugom spratu, u kancelariji br. 41. Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana a sve u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za promenu (upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice) u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Novog Pazara, mogu podneti gradskoj upravi svakog radnog dana u periodu od 7,30 do 15,00 sati, kao i subotom od 10,00 do 14,00 sati, a najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 05.06.2020. godine do 24,00 sata. Maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Novi Pazar u cilju provere ličnih podataka i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Građani mogu, od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska (do 30.05.2020.godine do 24h) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta u zemlji. Birači koji imaju boravište u inostranstvu, nadležnoj Gradskoj upravi, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 30.05.2020.godine) mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu. Ukoliko u navedenom roku nije upisan podatak da će birač glasati prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu, birač može glasati samo prema mestu prebivališta. Nakon zaključenja biračkog spiska, promene vezane za birački spisak će vršiti Ministarstvo nadležno za poslove uprave, do 72 časa pre dana izbora (do 17.06.2020. god. do 24 sata).

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak kao i na zvaničnom sajtu grada Novog Pazara, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.Za bliža obaveštenja građani se mogu obratiti na telefone 020/313-644, lok.141;

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops