A- A A+

Elektronska pisarnica

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara radi punim kapacitetom, poštujući preporuke Vlade Republike Srbije o preduzimanju mera zaštite zaposlenih i građana. Uz upotrebu maski i rukavica, građani će moći da ostvare svoja prava u zakonom predviđenom roku u Uslužnom centru, Odeljenju za društvene delatnost, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda. 
Podsećamo građane da je najbezbedniji način podnošenja zahteva putem episarnice.
Elektronska pisarnica dostupna je na zvaničnom sajtu grada Novog Pazara www.novipazar.rs kao i na adresi ezahtevi.novipazar.rs.
 
Građani na portalu Elektronske pisarnice mogu pronaći sve potrebne informacije o podnesku koje mogu uputiti Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove.
 
Potrebno je da se građani registruju na portalu Elektronske pisarnice i podnesu zahtjev elektronskim putem Gradskoj upravi, tako će građani imati sve na svom profile. Jedan od načina je da građani preuzmu obrazac popune ga i predaju na šalteru Uslužnog centra. Građani će tada dobiti i jedinstvenu šifru koju će ukucati na portalu Elektronske pisarnice, te tako u svakom momentu moći da provere status predmeta.
 
Iste informacije građani mogu dobiti i putem sms poruke, u svakom momentu znaće kom službeniku je dodjeljen predmet, da li je potrebna dopuna sa određenim dokumentima i da li je predmet završen. Kada građani završe sa određenim predmetom oni se slanjem sms-a mogu odjaviti sa servisa.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops