A- A A+

Grad Novi Pazar dobitnik Paketa podrške u oblasti upravljanja javnom svojinom

Projekat upravljanja imovinom Grada Novog Pazara jedan je od 20 odabranih za dodelu stručne podrške na konkursu koji je raspisan u okviru Programa Exchange 5. Cilj ovog programa je da podrži reformu javne uprave u uspostavljanju efikasne administracije koja pruža usluge visokog kvaliteta građanima i privredi. Podrška u oblasti upravljanja imovinom usmerena je na podizanje finansijskih kapaciteta lokalne samouprave i konkurentnosti domaće privrede.

Grad Novi Pazar će kroz ovaj projekat dobiti neophodnu stručnu i tehničku podršku za uspostavljanje redovnog ažuriranja podataka u Centralnom registru nepokretnosti u javnoj svojini. Na taj način će se stvoriti uslovi za konkurentnije upravljanje imovinom i stvaranje povoljnijih uslova za razvoj privrede.

Konkurs za Pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom raspisan je okviru Programa Exchange 5. Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika