A- A A+

Grad Novi Pazar dobitnik prve nagrade na Nacionanom takmičenju za primenu principa dobre uprave

Odlukom Komisije za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjenih jedinicama lokalne samouprave koje su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji, Grad Novi Pazar dobio je prvu nagradu u oblasti “Efikasnost i delotvornost”. Ova narada dodejena je Gradu Novom Pazaru za uvođenje elektornske pisarnice koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usuga. Po rečima načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Almira Lekovića, e-pisarnica je samo početni korak u razvijanju što kvalitetnijih ulsuga prema građanima i odgovaranju na njihove potrebe.


Svečani skup povodom proglašenja i uručivanja nagrada i priznanja gradovima i opštinama čije prijave su izabrane za primere najbolje prakse biće održan u Beogradu 21. februara 2019. godine. Nagrade dodeljuju Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“.

Ovaj projekat deo je šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika