A- A A+

Savetodavna uloga Državne revizije od velikog značaja za finansijsko poslovanje grada

Državna revizorska institucija sprovodiće i u 2019. godini,  u skladu sa zakonskim propisima, reviziju u svim većim gradovima i opštinama Srbije.  Tim povodom DRI je u saradnji sa vlastima u Novom Pazaru organizovala prvi u nizu sastanaka na kojem su predstavljene aktivnosti o postupku revizije i načinu saradnje sa lokalnim samoupravama tokom postupka revizije. Postupk revizije sporvodi se trenutno u 24 jedincie lokane samouprave.

Usled stalnih izmena zakonskih propisa, saradnja sa DRI je od izuzetnog značaja jer olakšava usvajanje novina u finansijskom poslovanju. Po rečima Nevene Stojković, ovlašćenog državnog revizora, zaključci i preporuke DRI su smernice savetodavnog karaktera i tiču se upravo izmena u načinu poslovanja, pa ovakvi izveštaji spadaju u red takozvanih modifikovanih izveštaja. Većinu preporuka prema JLS moguće primeniti već u toku postupka revizije.

Zakonski rok za postupanje po preporukama Državne revizorske institucije je 90 dana od dana donošenja izveštaja. Izveštaj je javan i dostupan na internet stranici DRI.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika