A- A A+

ЗахтевиР.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. С05.01 Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину .pdf
2. С05.02 Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину .pdf
3. С05.03 Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја .pdf
4. С05.04 Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину .pdf
5. С05.05 Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину .pdf
6. С05.06 Захтев за давање сагласности на азурирану студију .pdf
7. С06.01 Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада .pdf
8. С06.02 Захтев за издавање дозволе за складиштење отпада .pdf
9. С06.03 Захтев за издавање дозволе за одлагање отпада .pdf
10. С06.04 Захтев за издавање дозволе за третман отпада .pdf
11. С06.05 Захтев за ревизију дозволе на захтев оператера .pdf
12. С06.06 Захтев за ревизију услова у дозволи .pdf
13. С06.07 Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом .pdf 
14. С06.08 Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт .pdf 
15. С06.09 Захтев за ревизију дозволе .pdf
16. С06.10 Захтев за ревизију услова у дозволи .pdfВлада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops