A- A A+

Скупштина усвојила низ одлука, 15 милиона динара за спровођење политике запошљавања

Одборници Скупштине града усвојили су Локални акциони план запошљавања за 2022. годину којим су предвиђене три врсте субвенција – за самозапошљавање, запошљавање лица из категорије теже запошљивих и трошкова камата.

Субвенцијама це бити обухваћене 64 особе или привредна субјекта.

“Овим Локалним акционим планом Град је из буџета предвидео 15 милиона динара за финансирање активних мера политике запошљавања. Ове године ћемо финансирати запошљавање лица из категорије теже запошљивих лица , као и лица која ће имати могућност за покретање сопственог бизниса, за ту намену је издвојено 6 милиона динара. Девет милиона динара издвојено је за финансирање код пословних банака или фонда за развој где ће наши привредници, посебно после последица пандемије ковида 19. На тај начин ће Град помоћи нашим привредницима да каматна стопа буде отписана , тако што ће преузети обавезе код пословних банака.”, рекао је испред Санџачке демократке партије одборник Мирза Бектовић.

Скупштина је усвојила и завршни рачун буџета за 2020. годину и консолидоване финансијске извештаје за ту годину.

У завршном рачуну приказано је да се током 2020. године у градску касу слило нешто више од 2,9 милијарди динара, односно 97,6 одсто од планираних прихода.

Одборници су дали сагласност за приступање изради Стратегије развоја социјалне заштите града Новог Пазара.

Расходи су износили преко три милијарде, што је око 97 одсто од тога колико је било планирано у буџету.

Одборници локалног парламента расправљали су о плановима и програмима рада јавних установа у овој години, о кадровским промена у управним и надзорним одборима појединих установа и предузећа, као и скупштинским телима.

Скупштина је именовала председника и чланова Градске изборне комисије. Фукцију председника Изборне комисије у Новом Пазару обављаће као до сада Радослав Милић.

Седница Скупштине почела је у 10 сати, а на дневном реду је било 35 тачака.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops