A- A A+

Градско веће о подршци пољопривредницима

Градско веће града Новог Пазара дало је, у оквиру двадесетог редовног заседања, сагласност на нацрт Одлуке усвајању програма мера подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја града за текућу годину. Према речима члана Градског већа Ервина Чашића, Програм се дефинише на основу правилника успостављеног на републичком нивоу.

„План обухвата низ мера за подстицање развоја пољопривреде на више нивоа, а један је и могућност остваривања права на ниже каматне стопе код наменских кредита“, рекао је Чашић.

Он је објаснио да Програм мера за развој пољопривреде подразумева подршку пољопривредницима у погледу конкурентности на тржишту. План дефинише и организовање обука након којих ће пољопривредници применом нових сазнања унапредити производњу. На крају, најуспешнијим произвођачима биће пружена могућност да своје производе представе на међународним сајмовима и уз подршку ван наше земље промовишу производе свог рада.

На седници Већа усвојена је измена Плана генералне регулације на потесу у улици Саве Ковачевића.

„Измена је извршена након сугестије грађана. Привођењем земљишта намени, изменом је омогућено да на изузетно атрактивној локацији потенцијални инвеститори изграде пословне објекте и створе услове за запошљавање радне снаге“, казао је Члан Градског већа Ервин Чашић.

Градско веће формирало је радну групу за побољшање активности у области ванредних ситуација. Радна група ће посредством партнерства са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) успоставити сарадњу са радним групама других локалних самоуправа и са њима формирати мрежу међусобне подршке у случајевима проглашења ванредне ситуације.

У оквиру двадсете седнице Градског већа дата је сагласност и на јавни позив за избор најлепше уређеног дворишта на територији града и формирање стручне комисије чији је задатак да спроведе прописане процедуре.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops