A- A A+

Усвајањем новог Пословника корак ближе електронској скупштини

Нови пословник о раду градског парламента усвојен на редовној седници новопазарске Скупштине резултат је модернизације у раду и стварања предуслова за увођење електронске скупштине. Електронска скупштина прати савремене трендове и има за циљ да рад парламента учини ефикаснијим а све одлуке лакше доступним јавности. Нови Пословник дефинише новчану казну за одборника који својим понашањем ремети ток седнице, па ће сваки одборник коме председавајући изрекне меру упозорења добити одборничку накнаду умањену за 10 одсто износа. У циљу спречавања злоупотребе скупштинске говорнице, одборник у актуелном сазиву коме председавајући одузме реч осташће без пола одборничке накнаде за текући месец а удаљавање са седнице подразумева ускраћивање накнаде за једномесечни период.

Лиценцирана приватна фирма извршиће, према одлуци Скупштине, екстерну ревизију завршног рачуна буџета буџета Новог Пазара за 2017. годину.

На седници Скупштине града за директора за Спортско сајамске установе “Пендик”ЈКП изабран је Енес Пљакић док ће фукцију директора у ЈКП “Водовод и канализација” обављати Ханефија Брничанин.

Локални парламент изгласао је одлуку о расписивању огласа за изнајмљивање Летње баште Културног центра на период од три месеца, а усвојени су и извештаји о раду за прошлу годину, оних установа чији је оснивач Скупштина града.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops