A- A A+

Пројекат “Од образовања до запошљавања” у наредне четири години у Новом Пазару

Представници пројекта “Од образовања до запошљавања”- компонента 2, која се бави подршком локалним моделима запошљавања младих састали су се данас са градоначелником Нихатом Бишевцем. Овај пројекат који финансира Швајцарска развојна агенција трајаће наредне четири године и партнер на овом пројекту у Новом Пазару биће Канцеларија за младе. ”Пројекат је усмерен на повећање запошљивости младих, на промоцију неких одређених занимања занатске струке. Имаће много каријерног вођења и саветовања у Канцеларији за младе. Планирамо сарадњу са послодавцима да бисмо младима боље приближили тржиште рада, да бисмо их подржали да буду активнији. Истовремено, позваћемо послодавце да нам помогну око дефинисања, које су то знања, вешине и ставови потребни да би они запослили одређене кадрове.”, рекла је Весна Видојевић.

Директор канцеларије за младе, Џемалудин Паучинац најавио је ће наредне 4 године посебан фокус рада посебно усмерити на упошљавање младих. “Оно на шта ћемо посебно обратити пажњу јесте повезивање младих незапослених лица и  предузетника. Гране којима ћемо се пуно бавити јесу дрвна индустрија, текстил, обућа и туризам, тако да сви они који се баве тим гранама имаће могућност учешћа и заједно са нама креирати разне едукације, обуке, стручне праксе како би млади што боље и што спремније ушли у неки нови радни однос.”, рекао је Паучинац. Овај амбициозни пројекат обухватиће не само незапослене, већ предузетнике, Националну службу за запошљавање, Центар за социјални рад, Градску управу и све друге релевантне чиниоце који могу помоћи. Како је Паучинац казао, овај пројекат ће се посебно бавити добијањем нових програма за школовање, како би се што боље одговорило на захтеве тржишта. Град Нови Пазар даће пуну подршку како би овај пројекат успео у својој мисији, а то је смањивање незапослености која  је једна од највећих проблема у Новом Пазару.

Фото галерија

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops