A- A A+

Подршка самозапошљавању младих кроз доделу бесповратних средстава за покретање пословања

Европски Прогрес и Град Нови Пазар позивају све незапослене грађане старости од 18 до 30 година старости на инфо сесију о додели бесповратних средстава за подршку запошљавању младих. Циљ ове сесије је да се приближе услови конкурса по којем ће Европски прогрес доделити средства за рад у противвредности до 10.000 евра по пројекту. Инфо сесија о условима конкурса одржаће се у Културном центру, 18. априла у 12 сати.

Европски ПРОГРЕС је објавио јавни позив за доделу бесповратних средстава младима из 34 општине југоисточне и југозападне Србије за покретање свог бизниса. Ову активност, која за циљ има да подстакне предузетништво међу младима, Европска унија и Влада Швајцарске  подржаће са 180.000 евра. „Европска унија и Влада Швајцарске путем овог јавног позива пружају подршку приватном сектору који је кључан за економски раст и повећање запослености“, рекао је Грем Тиндал, менаџер Европског ПРОГРЕСа.

Право учешћа на конкурсу имају незапослени младиод 18 до 30 година старости, који су у тренутку објављивања јавног позива пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање три месеца непрекидно а имају стално пребивалиште и планирају покретање бизниса у једној од општина које су укључене у реализацију програма Европски ПРОГРЕС. Програм ће подржати старт-уп предузећа у области производње, информационих технологија  и прехрамбене индустрије, односно прераде хране са највише 10.000 евра по пројекту.У одобреној вредности ће бити набављене машине, опрема и друга трајна добра (укључујући и софтвер) неопходна за покретање бизниса. Након коначног одобрења предлога пројекта, а пре набавке и испоруке тражене опреме, машина и трајних добара, будуће младе предузетнице и предузетници ће започети процес регистрације предузећа код Агенције за привредне регистре.

„Процена пројеката је конкурентни процес од две фазе. Прва фаза подразумева достављање концепта пословне идеје, док ће у другој фази кандидати и кандидаткиње који уђу у ужи избор бити у обавези да похађају програм обуке из предузетништва“, рекла је Ана Недељковић, менаџерка сектора за добро управљање и социјалну укљученост у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Конкурс је отворен до 11. маја 2016. године, а  више информација о самом позиву као и детаљна документација за пријављивање доступни су на веб сајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/ .

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops