A- A A+

Конкурс за привредне субјекте за учешће у Јавном позиву за енергетску санацију стамбених зграда траје до понедељка

Још четири дана је остало до затварања конкурса Министарства енергетике и Града Новог Пазара који се односи на енергетску санацију стамбених објеката на територији Града. Привредни субјекти који се могу јавити на конкурс имају јос довољно времена да се пријаве а конкурсна документација се налази на сајту Града у одељку Огласи, на трећој страни. Након овог конкурса биће расписан конкурс за грађане, а вредност комплетног конкурса је 60 милиона динара.

Према речима Фарука Суљевића веома је битно да се на овај конкурс пријави што више привредних субјеката јер ће они бити на листи коју састављају Град и Министарство енергетике и од којих ће понуде добијати грађани који ће се пријављивати на конкурс који следи одмах након овог.

Предмет Јавног позива је спроводење следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена сполиних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својиствима према негрејаним просторијама за станове, породичне куће и стамбене зграде. Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице,прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи, правилној монтажи прозора/врата, као то је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама,глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацииу зидова и зидова ка тлу, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене зграде,осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене зграде.

3)поставлиање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача и таваница за породичне куце.

4)набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пеле, брикет, сечка) грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће, станове и стамбене зграде.

5)замена постојеће или уградња нове цевне мрезе. грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће,станове и стамбене зграде.

6)набавка и уградња топлотних пумпи и пратеце инсталациие грејног система (греиач простора или комбиновани грејач) за породичне куће .

7)набавка и уградња соларних колектора у инсталацииу за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на: уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеце услове: да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве, да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, да имају атесте за материјале и производе.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops