A- A A+

Заједнички за чистију реку Рашку

Поступком биоремедијације, а у организqацији Мисије ОЕБС и Градске управе, у  реку Рашку у центру Новог Пазара испуштена супстанца за прочишћавање  воде, са циљем да разгради штетне органске материје унутар овог екосистема.

Руководилац Одељења за комуналне послове Градске управе за изворне и поверене послове, Хидајет Плојовић истиче да је побољшање тренутних својстава речног тока нешто што је корисно за читаву заједницу.

“Програм ОЕБС стручне праксе спроводи се, у партнерству са локаном самоуправом, две године уназад. У оквиру самог пројекта опредељена су, за његову реализацију, одређена финансијска средства. Подржали смо идеју да набавимо супстанцу која може побољшати физичко – хемијска својства реке Рашке”, казао је Плојовић.

Биоремедијација је процес враћања првобитних својстава животне средине, коришћењем микроорганизама. На идеју да се у Рашки изврши овај поступак дошла је Берина Шабанагић, мастер билог, која је уз Ирму Џанковић Муратовић учесница обуке у Градској управи Новог Пазара која се реализује у склопу програма Мисије ОЕБС-а. 

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops