A- A A+

Расписан конкурс за сервисирање трошкова камате привредним субјектима у 2021. години

Градска управа за изворне и поверене послове Града Новог Пазара мапирала је потребе привредних субјеката и преко Одељења за ЛЕР дефинисала конкретну меру подршке привредним субјектима у овој години.

У том смислу, расписан је јавни позив на који могу да се јаве привредна друштва и предузетници регистровани за обављање привредне делатности на територији града Новог Пазара, ради сервисирања трошкова укупне камате на кредите одобрене у оквиру јавних позива од стране Министарства привреде у 2021. години, за развој предузетништва.

“Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој, Развојном агенцијом Србије и комерцијалним банкама ове године пласира програме развоја предузетништва који поред бесповратних средстава са собом вуку и већи део кредитних средстава са одређеном каматном стопом у висини од 2-6% укупног кредита”, рекао је Ирфан Дугопољац, испред Одељења за локални економски развој.

Град ће финансирати износ укупне камате по појединачном захтеву привредног субјекта, а који максимално може износити до 500.000,00 динара.

“За те намене Град Нови Пазар је определио 5.000.000 динара буџетских средстава. Циљ Јавног позива јесте подршка инвестицијама и подстицај бржег привредног развоја, јачање конкурентности привредних субјеката, повећања обима производње, запослености и укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији града Новог Пазара”, казао је Дугопољац.

Право да се пријаве на позив, који ће бити отворен до тренутка утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра текуће године, имају  привредни субјекти који испуњавају следеће услове:

  • да су регистровани за обављање привредне делатности на територији града Новог Пазара;
  • да им је Министарство привреде донело Решење о прихватању захтева за доделу средстава по Програмима за развој предузетништва у 2021. години;
  • да имају закључен уговор о кредитирању са пословном банком или Фондом за развој, а по основу Решења Министарства привреде;
  • да су измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода локалне пореске управе.

Образац захтева са пописом потребне документације доступан је на званичној интернет презентацији града Новог Пазара (http://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi) као и на шалтеру број 2, Услужног центра Градске управе.

Пријава на јавни позив подноси се на писарници Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, лично и поштом са напоменом „Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за привредне субјекте кроз сервисирање трошкова камате на средства одобрена по програмима Министарства привреде за развој предузетништва у 2021. години”.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops