A- A A+

Наменска средства лиценцираним пружаоцима услуга социјалне заштите

Град Нови Пазар определио је још 15 милиона динара за реализацију пројеката у области социјалне заштите. Лиценцираним пружаоцима услуга уручени су уговори а средства, која је обезбедило Министство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, додељена су установама и организацијама за реализацију укупно шест услуга.

Уговоре са представницима Центра за социјални рад, Друштвом за помоћ ментално недовољно развијеним особама и Удружењем психолога, потписао је градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац. Градоначелник је рекао да су политика и буџет Града социјално одговорни, те да треба уложити напоре како би се још више новца усмерило ка реализацији пројеката из у овој области.

“Из године у годину издвајамо све више средстава управо за социјалне услуге. Данас смо потписали значајне уговоре. Претходно смо за исту намену из буџета Града издвојили 18 милиона динара, па је уз наменска средства, омогућено повећање броја корисника услуга. Град Нови Пазар је пример одговорне социјалне политике", рекао је градоначелник Нихат Бишевац.

Друштво за помоћ МНРО ће, у оквиру овог наменског трансфера реализовати услугу предах породице и услугу дневни боравак.

“Град за потребе наших корисника увек има пуно разумевања и захвални смо на томе. Ово су пројекти који много пружају корисницима и њиховим породицама", истакла је секретар Друштва Лејла Делић.

Удружење психолога Нови Пазар је лиценцирани пружалац две врсте услуга социјалне заштите, које у континуитету реализује од 2016.

“Пет година корисницима пружамо услуге лични пратилац детета и персонална асистенција, за шта је предвиђен износ од 5.800.000 динара. Првенствено за наше кориснике, али и за све нас који смо у Удружењу ангажовани, потписани уговор значи обезбеђивање значајних средстава и велику помоћ. То конкретно значи ангажовање сарадника – личних пратилаца и персоналних асистената са једне, и континуитет у преко потребној подршци за наше кориснике, са друге стране, услугом је обухваћено 50 корисника”, рекла је испред Удружења психолога, Марија Тиосављевић.

Центар за социјални рад добио је за услуге "Помоћ у кући" и "Терапијске социјално едукативне услује 5.525.000 динара наменских средстава у оквиру овог пројекта.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops