A- A A+

Локална Скупштина усвојила низ важних одлука

На другој редовној седници Скупштине града усвојено је низ значајних одлука, а пред одборницима се нашао и завршни рачун буџета града за 2019.годину. Директори јавних предузећа презентовали су извештаје о раду у локалном парламенту, а гласовима већине одборника за нову чланицу Градског већа именована је Пемба Џанковић.

Одборници Скупштине града Новог Пазара усвојили су Одлуку о изменама и допунама плана генералне регулације за насеља Новопазарска бања, Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, део око Газилара, као и делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, Ћеремиџиница и Шутеновац.

Усвојен је и оперативни план одбране од поплава на водама другог реда, као и споразум о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве.
На заседању локалног парламента усвојен је и предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних путева и јавних површина на територији града Новог Пазара.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде и олакшице за коришћење јавних површина (улице, тргови, некатегорисани путеви, градско зеленило, пешачке зоне, бициклистичке стазе, фолдери река и остало у складу са законом), на територији града Новог Пазара, које припадају управљачу јавних површина – ЈП за уређивање грађевинског земљишта ,,Нови Пазар“ .

Одлуком о условима озакоњења објеката, изграђених на површинама јавне намене дата је могућност да комисија да сагласност за оне објекте који не излазе из своје парцеле или на саобраћајницу, као и за оне који се виде на сателитском снимку 2015. године.

Усвојен је и предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Новог Пазара за 2021. годину, као и одлука о одређивању надлежног органа за сповођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара.

Одборници су на последњем заседању усвојили и неколико осликао о формирање савета, као и о именовању председника и чланова тих савета.у Усвојене су одлуке о формирању Савета за запошљавање, Савета за надзор и контролу остваривање права и слободе Бошњака, Савета за међунационалне односе, Савета за развој града, Савета за заштиту локалне самоуправе, Савета за младе, као и Корисничког савета јавних служби. Ова радна тела чине представници свих политичких опција заступљених у локалном парламенту.

Одборници Скупштине града су другог дана заседања усвојили и завршни рачун града за 2019. годину, чији су укупни приходи и расходи и око 2,9 милијарди динара.
На седници је донета и одлука да ће поступком јавне набавке бити изабран екстерни ревизор завршног рачуна за 2020. годину, за шта је сагласност дала и Државна ревизорска институција.
Уместо Енеса Бухића, који је оставку на место члана Градског већа поднео због обављања друге функције у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастрктуре, именована је дипломирана правница Пемба Џанковић.

Извештаје о раду градском парламенту презентовали су директори локалних јавних предузећа.
За директора Центра за социјални рад већином гласова именован је Аднан Диздаревић, који је и раније обављао ту функцију.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops