A- A A+

Управа по мери свих нас - јединствено управно место

Град Нови Пазар добиће ново јединствено управно место у Одељењу за друштвене делатноси. Средства у износу од 3.000.000,00 динара за ту намену град је добио од Министарства за државну управу И локалну самоуправу.

Успостављање јединственог управног места у Градској управи Новог Пазара има за циљ повећање ефикасности, делотворности и економичности рада органа за остваривање права грађана приликом остваривања права на дечији додатак, остваривања права на родитељски додатак и остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса.

Грађани ће бити у прилици да путем, „једношалтерског“ система, на једном месту, у условима који испуњавају све прописане стандарде у погледу просторне и техничке опремљености, на рационализован и концентрисан управни поступак, остваре своја права.

“Дакле, грађанин подношењем захтева на јединственом управном месту, отпочиње процедуру остваривања својих права, а службено лице, испред органа управе, по службеној дужности, из пуну употребу електронских сервиса (система еЗУП), прибавља сву неопходну документацију. Релативно застарела рачунарска опрема постојеће Шалтер сале Одељења за друштвене делатности и недостатак одговарајућег софтверског решења представљају недостатак, који рад службеника чини мање ефикасним. Набавком рачунарске опреме постиже се максимална опремљеност ангажованих службеника, а самим тим се питање техничке опремљености дугорочно решава, а грађанима омогућава остваривање законом загарантованих права на делотворан и ефикасан начин. Санацијом и адаптацијом дела зграде локалне самоуправе у ул. Шабана Коче бб, набавком и монтажом поличних регала, подизањем степена техничке опремљености уз расположиви службенички кадар, стичу се сви предуслови за успостављање јединственог управног места, а рад управе постаје рационалнији и ефикаснији.”, казао је начелник Градске управе за изворне и поверене послове.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops