A- A A+

Шест градова и општина пружа подршку родитељству

Одржавањем онлајн скупа и потписивањем споразума о сарадњи, званично је почела реализација пројекта ‚‚Подршке локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству“, који реализује Стална конференција градова и општина (СКГО) уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији.

Шест локалних самоуправа (Палилула - Београд, Нови Сад, Крагујевац, Бор, Врање, Нови Пазар) су корисници пројекта, а приоритет је заједнички - брига о раном развоју деце и подршка родитељству. Подршка се огледа у унапређењу услуга и програма подршке родитељству и раном развоју кроз јачање капацитета јединица локалне самоуправе за међусекторску сарадњу у обезбеђивању континуитета, квалитета, доступности услуга подршке родитељству, посебно угроженим породицама.

Бранко Ружић, први потпредседник Владе РС и министар просвете, науке и технолошког развоја нагласио је да је делатност предшколских установа дуги низ година развијана као мултифункционална.

„Данас можемо бити поносни зато што интегрисани систем предшколског васпитања и образовања обезбеђује остваривање различитих функција: подршку целовитом развоју и добробити деце, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце, компензаторну функцију, подршку развијању основа кључних образовних компетенција за целоживотно учење, подршку породици у остваривању своје васпитне функције“, рекао је Ружић. Он је додао да се тежи развоју предшколског васпитања и образовања које ће бити доступно свој деци, које уважава потребе и права деце и породице, које је отворено у грађењу односа са породицом, са другим деловима у систему образовања, локалном и широм друштвеном заједницом.

Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе истакла је да је Влада Републике Србије високо на листу приоритета свог рада ставила децу и њихову будућност.

„Зато ми је веома драго да су локалне самоуправе препознале своју улогу у том процесу. Овај пројекат посебан значај добија данас, у време када се боримо са КОВИД 19 пандемијом, када су станови и куће постали и вртић и школа за децу, а родитељима радни простор. Ви који данас потписујете Меморандум радите на унапређењу својих капацитета и знања како би пружили родитељима квалитетну и одрживу подршку система, мењајте своје прописе и политике, усклађујте их са прописима које ова држава већ има и пренесите своја стечена знања на друге локалне самоуправе у Србији“, поручила је министарка Обрадовић.

Нихат Бишевац, градоначелник Новог Пазара је нагласио да је овај град са најмлађом популацијом у Европи и да реализација овог пројекта има посебан значај, јер ће се реализацијом предвиђених активности подићи институционални капацитети локалне самоуправе у секторима здравства, образовања и социјалне заштите.

„Нама је циљ да стварамо добро окружење, пре свега да кроз различите пројекте помогнемо једној здравој породици“, изјавио је Бишевац.

Овај пројекат се реализује као део програма „Подршка подстицајном родитељству кроз игру“, а који заједно спроводе УНИЦЕФ, СКГО, Градски завод за јавно здравље Београд, Републички институт за социјалну заштиту, Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Хармонија – Центар за подршку раном развоју и породичним односима и Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, уз подршку ЛЕГО Фондације.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops