A- A A+

Већа буџетска средства за социо – хуманитарну делатност

На шестој седници Градског већа Града Новог Пазара усвојен је предлог Комисије за доделу средстава за социо хуманитарну делатност. Према речима градоначелника Нихата Бишевца, ове године је Град подржао двадесет удружења у чијем је фокусу социо - хуманитарни рад .

„Буџетом је за рад ових удружења издвојен износ од 43 милиона динара, односно чак 4 милиона динара више него за претходну годину. Ситуација је због актуелне пандемије, као и у целој земљи и свету доста тешка. Имајући то у виду, желели смо да помогнемо нашим грађанима којима је преко ових организација потребан неки вид подршке“, казао је градоначелник Бишевац.

На седници Градског већа усвојени су четврти квартални извештаји о раду јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Пазар. Усвојени извештаји односе се на период од 1. октобра до 31. децембра 2020. године. Предузећа су, упркос отежаним условима рада насталим услед пандемије, успешно реализовала планове и програме за претходну годину.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops